Tri ân 30 gia đình có 2 thế hệ làm công nhân, 300 công nhân làm trên 20 năm

Bà Nguyễn Phước Mạnh - PCT LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho người thân công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Phước Mạnh - PCT LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà cho người thân công nhân có hoàn cảnh khó khăn