Công đoàn Công ty CP Đông Dương:

Trao nhiều phần quà cho gia đình khó khăn ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Lên top