Toạ đàm “Doanh nghiệp với phúc lợi cho người lao động”

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Sơn Tùng.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Sơn Tùng.
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc buổi tọa đàm. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top