CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”:

Tay trắng lập nghiệp, giúp người lao động nghèo

Sản phẩm của cơ sở Duật Phượng có chất lượng cao, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp nên bán rất chạy. Ảnh: MINH LÝ
Sản phẩm của cơ sở Duật Phượng có chất lượng cao, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp nên bán rất chạy. Ảnh: MINH LÝ
Sản phẩm của cơ sở Duật Phượng có chất lượng cao, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp nên bán rất chạy. Ảnh: MINH LÝ
Lên top