LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - ioffice

Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn. Ảnh: NT
Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn. Ảnh: NT
Các cán bộ công đoàn tham gia lớp tập huấn. Ảnh: NT
Lên top