Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ: Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật tại khu nhà trọ công nhân