LĐLĐ tỉnh Sơn La tổ chức khám bệnh miễn phí cho CNVCLĐ huyện Mộc Châu

Các y bác sĩ khám bệnh cho CNVCLĐ huyện Mộc Châu (Sơn La).
Các y bác sĩ khám bệnh cho CNVCLĐ huyện Mộc Châu (Sơn La).
Các y bác sĩ khám bệnh cho CNVCLĐ huyện Mộc Châu (Sơn La).
Lên top