LĐLĐ An Giang: Có mặt đúng lúc, chia sẻ ấm áp

Chủ tịch LĐLĐ An Giang - Nguyễn Thiện Phú- (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang thị sát hiện trường sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang). (Ảnh:L.T)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang - Nguyễn Thiện Phú- (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang thị sát hiện trường sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang). (Ảnh:L.T)
Chủ tịch LĐLĐ An Giang - Nguyễn Thiện Phú- (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang thị sát hiện trường sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới - An Giang). (Ảnh:L.T)
Lên top