Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Họp Hội đồng bình chọn Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”