Đồng chí Lê Thị Thanh Lam tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

BCH LĐLĐ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội.
BCH LĐLĐ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội.
BCH LĐLĐ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt đại hội.
Lên top