Đổi mới với mục tiêu tập hợp 70% trở lên NLĐ trong doanh nghiệp gia nhập công đoàn

Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể LĐLĐ huyện Diên Khánh đã có nhiều thành tích chăm lo, bảo vệ CNLĐ trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: T.T
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể LĐLĐ huyện Diên Khánh đã có nhiều thành tích chăm lo, bảo vệ CNLĐ trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: T.T
Lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tặng bằng khen cho tập thể LĐLĐ huyện Diên Khánh đã có nhiều thành tích chăm lo, bảo vệ CNLĐ trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: T.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM