Cụ thể hóa các chương trình phục vụ đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn VIAGS.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn VIAGS.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Đại hội Công đoàn VIAGS.
Lên top