CBCNV TCty Vicem có 3.228 sáng kiến làm lợi 683,2 tỉ đồng.

Chủ tịch CĐ Vicem Phạm Minh Đức phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch CĐ Vicem Phạm Minh Đức phát biểu khai mạc Đại hội.
Chủ tịch CĐ Vicem Phạm Minh Đức phát biểu khai mạc Đại hội.
Lên top