Vị Nga trong nỗi nhớ

Mùa thu vàng. Mátxcơva tháng 10.2018. Ảnh: Olga Bojrinova.
Mùa thu vàng. Mátxcơva tháng 10.2018. Ảnh: Olga Bojrinova.
Mùa thu vàng. Mátxcơva tháng 10.2018. Ảnh: Olga Bojrinova.
Lên top