Nên đưa biển số xe và số điện thoại đẹp ra đấu giá

Ông Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) - Ảnh: Q.H
Ông Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) - Ảnh: Q.H