“Có nhiều Thứ trưởng cứ về hưu là thành lập một Hội, rồi xin nhà, xin xe”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Q.H)