Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bổ sung sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ôtô vào ngành kinh doanh có điều kiện

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh (Ảnh: Q.H)