Tân binh đầu tiên của Liverpool là phương án dự phòng cho Robertson

Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
Lên top