Man United và Liverpool đàm phán hình thành giải Ngoại hạng Châu Âu

Thất bại trong việc cải tổ Premier League, M.U và Liverpool ủng hộ hình thành giải Ngoại hạng châu Âu. Ảnh: Sky Sports
Thất bại trong việc cải tổ Premier League, M.U và Liverpool ủng hộ hình thành giải Ngoại hạng châu Âu. Ảnh: Sky Sports
Thất bại trong việc cải tổ Premier League, M.U và Liverpool ủng hộ hình thành giải Ngoại hạng châu Âu. Ảnh: Sky Sports
Lên top