22h30, Man United vs Liverpool: Gió thổi ngược chiều tại Old Trafford

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top