Vụ xây "lụi" 2.000 căn hộ: Sở Xây dựng khẳng định dự án không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng TPHCM khẳng định dự án Laiman City không thuộc diện được miễn Giấy phép Xây dựng
Sở Xây dựng TPHCM khẳng định dự án Laiman City không thuộc diện được miễn Giấy phép Xây dựng
Sở Xây dựng TPHCM khẳng định dự án Laiman City không thuộc diện được miễn Giấy phép Xây dựng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top