Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo vụ "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin về vấn đề hồ Đại Lải bị “xẻ thịt“. Ảnh: P.Anh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin về vấn đề hồ Đại Lải bị “xẻ thịt“. Ảnh: P.Anh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin về vấn đề hồ Đại Lải bị “xẻ thịt“. Ảnh: P.Anh
Lên top