Phú Quốc: "Hấp lực" thị trường dồn vào sản phẩm shopvillas

Shopvillas sẽ là sản phẩm “chiếm sóng” đầu tư năm 2019 tại thị trường Phú Quốc (Ảnh: Sonasea Paris Villas do Tập đoàn CEO đầu tư tại Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc)
Shopvillas sẽ là sản phẩm “chiếm sóng” đầu tư năm 2019 tại thị trường Phú Quốc (Ảnh: Sonasea Paris Villas do Tập đoàn CEO đầu tư tại Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc)
Shopvillas sẽ là sản phẩm “chiếm sóng” đầu tư năm 2019 tại thị trường Phú Quốc (Ảnh: Sonasea Paris Villas do Tập đoàn CEO đầu tư tại Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top