Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gói vay nhà ở xã hội năm 2017 sẽ là bao nhiêu?