GĐ Sở Địa chính ra toà vì gây thiệt hại 131 tỷ: Bà vợ khai gì ở toà?

Vợ bị cáo Cao Minh Huệ - cựu GĐ Sở Địa chính nói chồng không biết việc bà và con mua 75 ha đất vườn cây caosu.
Vợ bị cáo Cao Minh Huệ - cựu GĐ Sở Địa chính nói chồng không biết việc bà và con mua 75 ha đất vườn cây caosu.
Vợ bị cáo Cao Minh Huệ - cựu GĐ Sở Địa chính nói chồng không biết việc bà và con mua 75 ha đất vườn cây caosu.
Lên top