Động thổ khu nhà ở công nhân KCN Yên Phong – Bắc Ninh