Triền miên "gặp họa" vì Công ty Phân lân khai thác quặng ở Lào Cai

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai liên tục "gây họa" cho người dân. Ảnh: HĐ
Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai liên tục "gây họa" cho người dân. Ảnh: HĐ
Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai liên tục "gây họa" cho người dân. Ảnh: HĐ
Lên top