Sau 3 tháng hưởng BHTN, BHYT trước đó có còn giá trị sử dụng không?

Lên top