Nghệ An: Ngổn ngang công trình khu di tích Phùng Chí Kiên

Các công trình gốc đang xuống cấp trầm trọng vì không có sự đầu tư đồng bộ. Ảnh: H.Q
Các công trình gốc đang xuống cấp trầm trọng vì không có sự đầu tư đồng bộ. Ảnh: H.Q