QUY HOẠCH XÂY DỰNG NHIỀU CAO ỐC “CHỌC TRỜI” KHU VỰC GA HÀ NỘI:

Lo kẹt cứng tại chính đầu mối giao thông!

Ga Hà Nội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ga Hà Nội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Ga Hà Nội. Ảnh: TRẦN VƯƠNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM