Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giới trẻ học ngoại ngữ tại công viên - Đôi điều cần nói

Học tiếng Anh với người nước ngoài ở Hồ Gươm (Ảnh minh họa, theo Kênh Tuyển Sinh)
Học tiếng Anh với người nước ngoài ở Hồ Gươm (Ảnh minh họa, theo Kênh Tuyển Sinh)