Các vi chất cần thiết để phát triển xương – Khám phá mới về vitamin K2