500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ từ chối nhận 500 triệu đồng vì lòng tự trọng. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ từ chối nhận 500 triệu đồng vì lòng tự trọng. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội tuyển nữ từ chối nhận 500 triệu đồng vì lòng tự trọng. Ảnh: VFF
Lên top