Trương Ngọc Ánh, Quang Dũng và sao Việt giữ mối quan hệ tốt với "người cũ"

Lên top