Yên Bái: Xử phạt 10 triệu đồng F1 không chấp hành khai báo y tế

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành khai báo y tế theo đúng quy định trong phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Chủ tịch UBND huyện Văn Yên ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành khai báo y tế theo đúng quy định trong phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Chủ tịch UBND huyện Văn Yên ký quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với trường hợp không chấp hành khai báo y tế theo đúng quy định trong phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Lên top