Yên Bái tiếp nhận 575 lao động trở về từ tâm dịch Bắc Giang

Yên Bái tiếp nhận 575 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: Minh Huyền.
Yên Bái tiếp nhận 575 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: Minh Huyền.
Yên Bái tiếp nhận 575 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương. Ảnh: Minh Huyền.
Lên top