Yên Bái: Thay đổi nơi cách ly đối với chuyên gia nước ngoài

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - P. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đức.
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - P. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đức.
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - P. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Đức.
Lên top