Yên Bái phạt 5 triệu đồng 4 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Yên Bái ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Yên Bái ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Yên Bái ra quân xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Lên top