Yên Bái nới lỏng một số biện pháp chống COVID-19 để phát triển kinh tế

Yên Bái hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Văn Đức.
Lên top