Yên Bái: Nhân viên khách sạn cách ly đoàn chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2

Nơi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nơi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Nơi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top