Yên Bái kích hoạt lại các chốt kiểm soát COVID-19

Yên Bái kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái kích hoạt trở lại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Văn Đức.
Lên top