Yên Bái: Khai báo y tế đối với người về địa phương trong dịp nghỉ lễ

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Yên Bái yêu cầu các công dân khi về địa phương nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến các trung tâm y tế khai báo y tế. Ảnh: VĐ.
Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Yên Bái yêu cầu các công dân khi về địa phương nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến các trung tâm y tế khai báo y tế. Ảnh: VĐ.
Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Yên Bái yêu cầu các công dân khi về địa phương nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đến các trung tâm y tế khai báo y tế. Ảnh: VĐ.
Lên top