Yên Bái: Gỡ bỏ phong tỏa các khu vực liên quan COVID-19 tại Nghĩa Lộ

Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa trong sáng 7.5.
Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa trong sáng 7.5.
Thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) gỡ bỏ các khu vực bị phong tỏa trong sáng 7.5.
Lên top