Yên Bái: Doanh nghiệp muốn mời chuyên gia nước ngoài làm việc cần làm gì?

Yên Bái thực hiện nghiêm các quy trình xét duyệt đối với các chuyên gia nước ngoài đến công tác trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Tuấn
Yên Bái thực hiện nghiêm các quy trình xét duyệt đối với các chuyên gia nước ngoài đến công tác trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Tuấn
Yên Bái thực hiện nghiêm các quy trình xét duyệt đối với các chuyên gia nước ngoài đến công tác trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Tuấn
Lên top