Yên Bái: Diễn tập phòng chống COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiến hành diễn tập tình huống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đặng Phương Lan.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiến hành diễn tập tình huống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đặng Phương Lan.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiến hành diễn tập tình huống phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đặng Phương Lan.
Lên top