Yên Bái cử đoàn y tế thứ 4 hỗ trợ Bắc Ninh phòng chống COVID-19

Yên Bái đã cử 4 đoàn y tế với 43 y, bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái đã cử 4 đoàn y tế với 43 y, bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Yên Bái đã cử 4 đoàn y tế với 43 y, bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang phòng chống COVID-19. Ảnh: Văn Đức.
Lên top