Yên Bái cử 2 đoàn y tế đến điểm nóng chống dịch COVID-19

30 cán bộ y bác sĩ Yên Bái lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch. Ảnh: Văn Đức.
30 cán bộ y bác sĩ Yên Bái lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch. Ảnh: Văn Đức.
30 cán bộ y bác sĩ Yên Bái lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch. Ảnh: Văn Đức.
Lên top