Yên Bái: Cách ly thêm 14 ngày đoàn chuyên gia Ấn Độ và Trung Quốc

Khách sạn Như Nguyệt 2 hiện đang cách ly tập trung đoàn chuyên gia Ấn Độ, Trung Quốc từ trước và có lực lượng giám sát 24/24. Ảnh: Văn Đức.
Khách sạn Như Nguyệt 2 hiện đang cách ly tập trung đoàn chuyên gia Ấn Độ, Trung Quốc từ trước và có lực lượng giám sát 24/24. Ảnh: Văn Đức.
Khách sạn Như Nguyệt 2 hiện đang cách ly tập trung đoàn chuyên gia Ấn Độ, Trung Quốc từ trước và có lực lượng giám sát 24/24. Ảnh: Văn Đức.
Lên top