Yên Bái: 233 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2

Yên Bái tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí đến người dân. Ảnh: Ngọc Tú.
Yên Bái tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí đến người dân. Ảnh: Ngọc Tú.
Yên Bái tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí đến người dân. Ảnh: Ngọc Tú.
Lên top