Y tế TPHCM "chia lửa", lên đường chi viện cho các tỉnh phòng chống COVID-19

Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển giao máy móc và thuốc men. Ảnh: BV.
Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển giao máy móc và thuốc men. Ảnh: BV.
Đoàn công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuyển giao máy móc và thuốc men. Ảnh: BV.
Lên top